להלן מועדי השתתפותם:

יום ראשון – 4.12
16:00 – 17:30 אולם קינגס BC – “למה לי פוליטיקה עכשיו” בהשתתפות ח”כ דניאל בן סימון.

יום שני 5.12
11:00 – 9:30 אולם: קווינס – “שמאל, ימין – מי מנצח? ” בהשתתפות ח”כ דניאל בן סימון.

יום שלישי 6.12
11:00 – 9:30 אולם: קינגס BC – “טעה, טעינו, טועים, טעות” בהשתתפות ח”כ שלי יחימוביץ’.

תאריך פרסום:03/12/2011