הסעות לאירוע אחדות בבית ברל (יש להירשם מראש אצל אנשי הקשר):

יישובאיש קשרניידמיקום ההסעהשעת ההסעה
תל אביבהימלמן אדלה054-4445056רכבת ארלוזורוב תחנת סבידור17:00
חיפהסימה בירנשטוק050-2437770צריף קרית חיים15:45
חיפהסימה בירנשטוק050-2437770מרכז הקונגרסים16:00
ירושליםמירי אורן052-8801321חניון טדי16:00
ירושליםאתי דוידוביץ054-2377424מול  בנייני האומה16:30
באר שבע (תחנה בצומת שוקת)רינה רמות054-4440111מרכז המורים16:30
דרוזיםפהים גאנם050-6214185מבית ג’ן15:00

 

 

תאריך פרסום:07/07/2019