בפעם הראשונה זה שנים רבות, אנו מתכנסים, חברי המפלגה, לוועידה ארצית שתעסוק בגיבוש עמדתה הרעיונית של המפלגה בסוגיות השונות שעל סדר יומה של המדינה.

מדינת ישראל נמצאת בעיצומם של שינויים עמוקים – לאומיים, דמוקרטיים, חברתיים, מדיניים, מוסריים וכלכליים. כל אלה מחייבים את מפלגת העבודה, המשמשת כעת אלטרנטיבה שלטונית אמיתית יחידה לממשלת נתניהו – לחדד ולהגדיר את עמדותיה ברוח ערכי תנועת העבודה ותוך התאמה למציאות משתנה. בוועידה זו – אתם, חברי המפלגה, המאמינים בדרכה – תוכלו לבוא ולשתף את חבריכם למפלגה במחשבותיכם ובדעותיכם, לשמוע, להשמיע, להשפיע – בדרך לגיבוש המצע של מפלגת העבודה.

הוועידה מחולק לכ-50 שולחנות דיון בנושאים מרכזיים שבליבת דרכה של המדינה. בהרשמה מוקדמת נרשמו למעלה מ-1000 משתתפים הוגשמו כ-400 ניירות עמדה!

לחצו כאן לאתר הועידה

תאריך פרסום:22/04/2012