״מדיניות שגויה במסגרת תקציב המדינה עלולה להוביל אותנו לסוף עידן החקלאות וההתיישבות״

החקלאות חייבת ודאות, לפחות כמו הביטחון והחינוך
משבר החקלאות לא משתפר, והחלטות בנושא נלקחות ללא הידברות עם הציבור עליו מחליטים.

בעת הזאת של דיוני תקציב משאירים את המתיישבים והחקלאים בערפל מוחלט.

חוק ההסדרים, ובתוכו נושאים הכוללים את ההתיישבות העובדת יעמדו לדיון וזאת מבלי שהתקיים שיח עם נציגי ההתיישבות.

פלפלים

במכתב ששלחנו חברי השדולה החקלאית ואני ליועץ המשפטי לממשלה, ביקשנו להנחות את שר החקלאות ושר האוצר לקיים הידברות עם הנציגים על מנת להכיר לעומק את האתגרים העומדים בפניי אנשים יקרים אלו.

בנוסף, ביקשנו שנושאי ההתיישבות והחקלאות יוצאו מחוק ההסדרים עד לכשיתקיים דיון מסודר בנושאים חשובים אלו.

במסגרת זו, ביום שלישי הקרוב, 21/7/15, ה’ באב תשע”ה, נערוך כנס חירום בראשותה של השדולה החקלאית.

חייבים להבטיח את עתידם של החקלאים והמתיישבים.
פגיעה בציבור זה הינה פגיעה במפעל הציוני כולו.

תאריך פרסום:20/07/2015