הנדון: החלטת חברי ועדת הצירופים בדבר הארכת תקופת ההרשמה

יו״ר ועדת הצירופים וחברי הוועדה החליטו להאריך את תקופת הגשת המועמדות לתפקיד ציר ועידה ה-10 דרך ועדת הצירופים עד יום שני,9 בדצמבר 2019 בשעה 16:00. ההחלטה על הארכה נבעה מהסיבות הבאות:
1. עיכוב פתיחת מועד ההרשמה.
2. 2. עיכובים טכניים בהרשמה שתוקנו במהלך השבוע, אך הקשו על החברים להציג את מועמדותם.
3. 3. פניות חברים להאריך את תקופת ההרשמה על מנת למצות את האפשרות להגיש מועמדות.
בברכה,
חברי ועדת הצירופים

תאריך פרסום:05/12/2019