להלן החלטת ועדת הבחירות מיום 28.08.2022:

החלטת ועדת הבחירות

תאריך פרסום:29/08/2022