להלן ההחלטה:

החלטות ועדת הבחירות 09.08

תאריך פרסום:09/08/2022