להלן החלטת הועדה:

החלטות ועדת הבחירות – 8.8.2022

תאריך פרסום:08/08/2022