21 ספטמבר, 2012

 

החלטת ועדת הבחירות בעניין הבחירות בסניף ראשון לציון

ביום 10.09.12 פרסמה ועדת הבחירות את תוצאות הבחירות בכל הסניפים ברחבי הארץ, למעט בסניף ראשון לציון. החלטת הועדה, שלא לפרסם את התוצאות בראשון לציון, התקבלה בשל דיווחים רבים שהועברו אליה במהלך יום הבחירות, בין היתר, על אי סדרים חמורים, הפרעות שונות להליך ההצבעה, פגיעה בחשאיותה, הוצאת פתקי הצבעה מחוץ לקלפיות, מילוי טפסי הצבעה מחוץ לקלפי, איומים על ועדות הקלפי שלא לפעול בהתאם להנחית ועדת הבחירות המרכזית להפסיק זמנית את ההצבעה עד קבלת קלפיות חדשות, אלימות ואיומים.

בישיבתה היום, 21.09.12, דנה ועדת הבחירות בהתנהלות הבחירות בסניף ראשון לציון.

בשל החשיבות הרבה שמייחסת ועדת הבחירות לטוהר הבחירות ולהליך דמוקרטי שוויוני, חשאי, תקין ושקוף ולאחר שבחנה את האירועים שאירעו בקלפיות וממצאי ועדת הבדיקה שמינתה, התקבלו ההחלטות הבאות:

1. האירועים שנפרשו בפניה הינם חמורים ומנוגדים ניגוד גמור להוראות תקנון הבחירות.
2. לאור היקפם וחומרתם של האירועים, מחליטה הועדה לבטל את הבחירות שהתקיימו ביום 04.09.12 בסניף ראשון לציון.
3. הועדה מחליטה לקיים בחירות חוזרות עד ליום 22.10.12.
4. ועדת הבחירות ממליצה לשקול את האפשרות להעביר את עניינם של חברים שהפרו את הוראות התקנון בפני הגורמים המוסמכים לכך.
5. הועדה תפעל לכך שבמועד הבחירות החדש יוכלו כל חברי המפלגה בראשון לציון לממש את זכותם הדמוקרטית לבחור ולהיבחר באופן תקין, חשאי ושוויוני ועל פי הוראות התקנון.

בברכה,

נחום חופרי                                                   חיליק בר
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית                  מזכ”ל המפלגה

תאריך פרסום:21/09/2012