החלטת המוסד לבירור עתירות מתאריך 11.08.2021 בעניין עתירה מספר 9/21

 

פסק דין – דסקל

תאריך פרסום:01/09/2021