החלטת המוסד לבירור עתירות מתאריך 08.03.2022 בעניין עתירה מספר 22-1

 

פסק דין – 22-1

תאריך פרסום:02/06/2022