\8-21

החלטת המוסד לבירור עתירות בעניין קיום ועדת צירופים לוועידה העשירית של מפלגת העבודה: בתאריך 21.07.2021 דן המוסד לבירור עתירות בעניין קיום ועדת צירופים לוועידה העשירית של מפלגת העבודה והחליט שאין מניעה לכנס את הוועדה כמתוכנן ובהתאם לכך לאפשר לה לדון בבקשות הצטרפות לוועידה ולאשר את חלקן.

תאריך פרסום:03/08/2021