הועדה הכלכלית חברתית של מפלגת העבודה בראשות ח”כ פרופ’ אבישי ברוומן תתכנס לישיבה ב-26.1, 17:00 בסניף המפלגה ברח’ ברודצקי 15, ת”א

הועדה החברתית -כלכלית של מפלגת העבודה מקיימת דיונים בנושאים חברתיים- כלכליים ומטרתה לגבש יחד מצע חברתי – כלכלי ולקדם יוזמות בנושאים השונים שיעלו לדיון בועדה.

המפגש הקרוב יעסוק בנושא התעסוקה ובו נארח את פרופ’ דן בן דוד, פרופ’ לכלכלה ומנכ”ל מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית. הרצאתו של פרופ’ בן דוד תעסוק בהשפעה של חינוך והשכלה על התעסוקה בישראל.

לאחר מכן נתחלק לקבוצות ונדון בדברים ונחשוב יחד כיצד נוכל לקדם את הנושא באמצעים שונים.

אשמח אם תבואו.

תאריך פרסום:28/12/2011