הזמנה לכינוס ראשון של הועדה המדינית-בטחונית
הזמנה לכינוס ראשון של הועדה המדינית-בטחונית
תאריך פרסום:14/06/2011