הריני מתכבד להזמינכם לכינוס של ועידת המפלגה אשר יתקיים ביום ראשון , 23 ביוני 2019 בשעה 19:00, בגני התערוכה בתל אביב ביתן 2 (D). התכנסות והרשמה החל מהשעה 18:00.

סדר היום של הישיבה הינו כדלקמן:

  1. אישור סדר היום של הועידה. לקריאה לחץ כאן

  2. אישור תקנון הבחירות לתפקיד יושב-ראש המפלגה, ותיקון החוקה בהוראות שעה בהתאם לכך. לקריאת התקנון לחץ כאן. לקריאת הוראות השעה לחץ כאן.

  3. אישור מועד היום הקובע לזכאות להשתתפות בבחירות ליושב ראש המפלגה.

  4. אישור תיקוני חוקה הנוגעים להרכב רשימת מפלגת העבודה לכנסת ה- 22 ובכללן הגשת רשימת המועמדים כך שתעשה על בסיס הרשימה שהוגשה לכנסת ה- 21 , בשינויים המחויבים. (ככל שהצעה זו לא תתקבל על ידי ועידת המפלגה יתקיימו פריימריס על בסיס התקנון הקיים לבחירות לרשימה) לקריאה לחץ כאן. לנספח רשימת המועמדים לחץ כאן.

  5. אישור הרכב ועדת הבחירות לתפקיד יושב-ראש המפלגה. לקריאה לחץ כאן.

  6. מינוי יו”ר ועדת החוקה..

  7. שונות.

 

בכבוד רב,

ערן חרמוני,

מזכ”ל המפלגה

תאריך פרסום:19/06/2019