לכבוד:
צירות וצירי ועידת המפלגה

נכבדיי,

הריני מתכבד להזמינכם לכינוס של ועידת המפלגה אשר יתקיים ביום רביעי, 25 בדצמבר 2019 במרכז הכנסים והאירועים “לאגו”, המאה ועשרים 6 ראשון לציון (מערב). התכנסות והרשמה החל מהשעה 16:00, הישיבה תחל בשעה 17:00.

להלן סדר היום של כינוס הוועידה:

  1. סקירת יו”ר המפלגה.
  2. סקירת מזכ”ל המפלגה.
  3. אישור צירופים לוועידת המפלגה בהתאם לתקנון הבחירות לוועידה העשירית.
  4. אישור תיקון חוקה בדבר כהונת יושב ראש המפלגה.
  5. אשרור ההסכמות עם מפלגת גשר להתמודדות משותפת בבחירות הכלליות לכנסת ה-23.
  6. אישור תיקון חוקה בהוראת שעה בדבר הכללים להרכב רשימת המועמדים לכנסת ה-23.
  7. אישור תיקון חוקה בדבר כהונת מזכירי סניפים אשר חדלו לכהן או לתפקד.
  8. המשך רציפות כהונתם של חברי ועידה אשר צורפו מתוקף תפקידם, גם לאחר סיום תפקידם הרלוונטי.
  9. שונות.

לקריאת סדר היום לחצו כאן.

לקריאת תיקון תקנון הבחירות לוועידה לחץ כאן
לקריאת תיקוני חוקה דצמבר לחץ כאן
לקריאת תיקוני חוקה בדבר כהונת מזכירי סניפים לחץ כאן
לרשימת הצירופים לחץ כאן

 

בכבוד רב,
ערן חרמוני,
מזכ”ל המפלגה

תאריך פרסום:19/12/2019