לכבוד:
צירות וצירי ועידת המפלגה
נכבדיי,

הנדון:  הזמנה לכינוס הועידה העשירית של מפלגת העבודה הישראלית

הריני מתכבד להזמינכם לכינוס של ועידת המפלגה אשר יתקיים ביום רביעי, 31 ביולי 2019 באולם סמולרש, אוניברסיטת תל אביב. התכנסות והרשמה החל מהשעה 16:00, הישיבה תחל בשעה 17:00.

להלן סדר היום של כינוס הוועידה:

  1. סקירת יו”ר המפלגה.
  2. סקירת מזכ”ל המפלגה.
  3. אישור ההסכמות עם מפלגת גשר להתמודדות משותפת בבחירות הכלליות.
  4. אישור תיקון חוקה בהוראת שעה בדבר הכללים להרכב רשימת המועמדים לכנסת ה-22.
  5. אישור תיקון חוקה ביחס לסיעת העבודה בהסתדרות.
  6. שונות.

שינויים, עדכונים, כלל הנספחים, התקנונים וכיוצ”ב, יועלו לאתר המפלגה בסמוך לישיבה, בכתובת: havoda.org.il  

בכבוד רב,
ערן חרמוני,
מזכ”ל המפלגה

 

דברי הסבר לסעיפים שעל סדר היום

  1. הסכם התמודדות משותפת עם מפלגת “גשר”

לקראת הבחירות הכלליות לכנסת ה-22, סיכם יו”ר המפלגה, יחד עם יו”ר מפלגת גשר, אורלי לוי אבקסיס כי שתי המפלגות תתמודדנה במסגרת רשימה אחת.
במסגרת ההסכם נקבע כי המקומות 2,7,10,14,17,20 יישמרו למפלגת גשר בעוד שאר המקומות ייקבעו על ידי מפלגת העבודה. כמו-כן נקבעו במסגרת ההסכם, הכללים בדבר ניהול קמפיין הבחירות, ניהול הסיעה בכנסת, כללים בעניין חוק מימון מפלגות ועוד.
עקרונות ההסכם יובאו בפני הוועידה ויפורסמו באתר האינטרנט.

  1. הכללים להרכב רשימת המועמדים לכנסת ה-22

כזכור, ועידת המפלגה אשר כונסה בחודש יוני קבעה כללים באשר לקביעת הרשימה לכנסת ה-22. מאז הוועידה, נבחר יו”ר המפלגה ח”כ עמיר פרץ ונקבע הסכם ההתמודדות המשותפת עם מפלגת “גשר”.
בהתאם ליעדים אותם הגדיר יו”ר המפלגה, מתבקשת הוועידה לאשר תיקוני חוקה אשר יש בהם כדי לעצב רשימה מגוונת ככל האפשר מתוך כוונה להשפיע על קהלים רבים ככל הניתן בחברה הישראלית.
בהתאם לכך ניתן יהיה לקדם משבצות של הבטחת ייצוג ולקבוע שיריונים, כל זאת תחת המגבלות הקבועות בהוראת השעה.
את דברי ההסבר המפורטים ניתן למצוא בהוראת השעה.

לצפייה בתיקוני החוקה שנעשים בהוראת שעה יש ללחוץ כאן
לצפייה בתיקון החוקה בנוגע לסיעת העבודה בהסתדרות יש ללחוץ כאן
לעקרונות ההסכם של מפלגת העבודה עם מפלגת “גשר” יש ללחוץ כאן

תאריך פרסום:30/07/2019