3/10/2017

לכבוד:

חברי מועצת סניף מודיעין-מכבים-רעות

הנדון: בחירות למזכיר הסניף

בהתאם להחלטת מועצת הסניף מיום 02.10.2017, אנו מקיימים בחירות לתפקיד מזכיר הסניף.

לנוחיותכם לפרוטוקול ישיבת מועצת הסניף לחצו כאן.

הזכות לבחור ולהיבחר מוקנית לחברי מועצת הסניף.

לנוחיותכם לרשימת חברי מועצת הסניף לחצו כאן.

ניתן להגיש מועמדות לתפקיד מזכיר הסניף עד ליום שני 09.10.2017 לידי הח”מ במייל:

falon@nesher.co.il. ניתן לוודא את קבלת המייל בנייד 053-747-2124.

ועדת הבחירות תפרסם הודעה נוספת בדבר המועד המדויק של הבחירות.

 

בכבוד רב,

פרדי אלון

יו”ר ועדת הבחירות

 

תאריך פרסום:03/10/2017