חברות וחברי מפלגת העבודה היקרים בגבעתיים,

בהתאם להסכם בין מפלגת העבודה לבין רן קוניק, ראש העיר גבעתיים, ההתמודדות למועצת וראשות העיר תתקיים ברשימה אחת בראשותו של רן קוניק ובשילוב נציגים ממפלגת העבודה כפי שייבחרו על ידה, בחלק מן המקומות.

כפי שסוכם ועפ”י החלטת הצוות המוניציפלי הארצי של מפלגת העבודה, נציגי המפלגה ברשימה המשותפת ייבחרו באמצעות ועדה של הסניף אשר הוקמה לקראת הבחירות לרשות המקומית.

חברים המעוניינים להגיש מועמדותם בפני הוועדה לכהן כנציגי מפלגת העבודה למועצת העיר ברשימה, מתבקשים להגיש בקשתם בצירוף קורות חיים באמצעות המייל: havodasnifgiv@gmail.com (במידה ולא התקבל אישור לקבלת המייל, יש ליצור קשר טלפוני עם מזכיר הסניף אלי הולצמן. נייד: 050-5395598)

יש להגיש את הבקשה באמצעות המייל הנ”ל לא יאוחר מיום שלישי 22.05.2018 שעה 17:00.

בקשות אשר יגיעו לאחר המועד הנ”ל – לא יידונו.

בכבוד רב,

אלי הולצמן

מזכיר סניף גבעתיים

תאריך פרסום:08/05/2018