לחברי הגוף הבוחר בקיבוצים

שלום רב

 

בשם חברי ו. הבחירות שולח את לוחות הזמנים לבחירת מזכיר מחוז.

יום הבחירות : 14.10.21

פתיחת הרשמה להגשת מועמדות : 19.9 תשלום עבור הגשת מועמדות 500 ₪.

סגירת הרשמה להגשת מועמדות : 30.9.21

ועדת הבחירות בישיבתה ב-5.9.21 החליטה שהבחירות יהיו מקוונות.

ביום הבחירות באחריותו של דין רז (מ”מ יו”ר הוועדה) ובשיתוף מטה המפלגה, תהיה עזרה לכל בעל זכות הצבעה שמתקשה בהצבעה מקוונת.

במידה שתהיה דרישה מחברים רבים לקלפי נייחת היא תוצב בבית המפלגה.

הבחירות הן אישיות, אף אחד/ת מהמועמדים לא מייצג שום גוף תנועתי.

אחרי סגירת ההרשמה להגשת מועמדות ואישורם על-ידי ועדת הבחירות, נקיים שיחת זום להכרת המתמודדים (המועד יישלח לכל בעלי זכות ההצבעה)

למכתב זה יצורף תקנון הבחירות של המפלגה.

 

שנה טוב

יו”ר הוועדה

יגאל צחור

תקנון-בחירות-למזכיר-קיבוצים-אוג-21

תאריך פרסום:12/09/2021