חברות וחברים,

בהתאם להנחיית המוסד לבירור עתירות במפלגת העבודה, נבקש לעדכנכם כי בהתאם להסכם בין מפלגת העבודה לבין רן קוניק, ראש העיר ורשימתו, ההתמודדות למועצת וראשות העיר תהיה ברשימה אחת בראשותו של רן קוניק, בשילוב נציגים ממפלגת העבודה כפי שייבחרו על ידי ועדה מקומית של חברים מקרב חברי המפלגה בגבעתיים, אשר אושרה על ידי הנהלת המפלגה וצוות ההתערבות המוניציפאלי הארצי של המפלגה.

נציגי המפלגה ברשימה ישובצו במקומות: הרביעי, השישי, השמיני; החל ממקום עשירי ישולבו לסירוגין, נציג המפלגה ונציג ראש העיר.

כאן המקום לציין שבהתאם להסכם, ראש העיר רן קוניק ואורלי ניב חברת הנהלת העיר, הצטרפו כחברים למפלגת העבודה וישובצו במקומות הראשון והשלישי.

המוסד לבירור עתירות אישר את קביעת הצוות המוניציפלי הארצי של מפלגת העבודה ושל הנהלת המפלגה אשר הסמיכו את הוועדה המקומית לבחור את נציגי העבודה בגבעתיים לרשימה, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.

חברים המבקשים להגיש מועמדותם לוועדה המקומית  לכהן כנציגי מפלגת העבודה במועצת העיר, מתבקשים להגיש מועמדותם  ליוסי ארבל – יו”ר הוועדה המקומית,  בצירוף קורות חיים באמצעות המייל: havodasnifgiv@gmail.com

המועמדים המבקשים לקדם את מועמדותם מוזמנים ליצור קשר ישיר עם חברי הוועדה ולהציג עצמם בפניהם.

חברי הוועדה הם: מיכה חריש, אהרון קראוס, חיים ברזל, פיני אדרי, איציק אורטמן, מיכל גור, יוסי ארבל, רן קוניק.

 את מספרי הטלפון של חברי הוועדה ניתן לקבל באמצעות  יו”ר הוועדה יוסי ארבל בטלפון:  050-5293949.

הפרטים ימסרו אך ורק למועמדים לאחר הגשת מועמדותם.

יש להגיש את הבקשה באמצעות המייל הנ”ל לא יאוחר מיום רביעי  25.07.2018 שעה 17:00.

מועמדויות  אשר יגיעו לאחר המועד הנ”ל – לא יובאו בפני הוועדה.

בכבוד רב,

         ערן חרמוני                                                         יוסי ארבל

   מזכ”ל מפלגת העבודה                                      יו”ר הוועדה המקומית בגבעתיים

יו”ר מטה הבחירות המוניציפאלי

תאריך פרסום:19/07/2018