חברות וחברי המפלגה,

ביום רביעי 26 ביוני 2024, כ’ בסיוון תשפ”ד, יתקיימו הבחירות לוועידה ה-11 של מפלגת העבודה. 

ההצבעה תחל בשעה 10:00 ותסתיים בשעה 18:00. תוצאות הבחירות יתפרסמו עד ליום ראשון, 30.6.2024. 

הבחירות יתקיימו באופן דיגיטלי, יהיו שוות וחשאיות. מערכת ההצבעה המאובטחת שבאמצעותה יתקיימו הבחירות הינה של חברת Eanygo, אשר לה מוניטין וניסיון רב בביצוע בחירות דיגיטליות וחשאיות. 

המערכת הדיגיטלית תאפשר לחברות ולחברי המפלגה להצביע באמצעות הטלפון הנייד או המחשב האישי, זאת בכפוף למילוי פרטים אישיים והזנת קוד אימות אשר יישלח בהודעת טקסט לטלפון ובהודעה לדואר האלקטרוני.


הוועידה ה-11

ועידת העבודה היא אסיפת הנציגים של כלל חברי העבודה ובה מתקיים הדיון הרעיוני ומתקבלות החלטות על דרכה של המפלגה. הוועידה ה-11 תורכב מכאלף חברות וחברים, כדלקמן –

  • 700 צירות וצירים שייבחרו בבחירות לוועידה 
  • עד 200 צירים נוספים שימונו מתוקף תפקידם
  • עד 200 צירים נוספים שיובאו לאישורה של הוועידה ה-11 לאחר בחירתה, לצורך תיקון עיוותי ייצוג 


מחוזות הבחירה

הבחירות לווועידה ה-11 יתקיימו במתכונת מחוזית, כך שחברות וחברי המפלגה מכל מחוז ומחוז יבחרו את נציגיהן/ם לוועידה. להלן מספר הצירות/צירים שיוקצה בוועידה לכל אחד מהמחוזות –

שרון-שומרון:  112
תל אביב: 112
מרכז: 86
קיבוצים: 75
דן: 74
מושבים: 66
חיפה: 46
ירושלים: 39
צפון: 25
ערבי: 21
נגב: 19
דרום: 13
דרוזי: 12

במהלך ההצבעה, יש לסמן במסך ההצבעה מספר מינימלי של מועמדים במחוז הבחירה על מנת להשלים את התהליך. מערכת ההצבעה תציין בפני הבוחר/ת את הכמות המנימלית והמקסימלית שעליו/עליה לסמן, בהתאם למחוז הבחירה שלה/שלו. להלן מספר המועמדות והמועמדים המינימלי והמקסימלי שעל הבוחר/ת לסמן בכל מחוז –   

שרון-שומרון:  56-78
תל אביב: 56-78
מרכז: 43-60
קיבוצים: 38-53
דן: 37-52
מושבים: 33-46
חיפה: 23-32
ירושלים: 20-27
צפון: 13-18
ערבי: 11-15
נגב: 10-13
דרום: 7-9
דרוזי: 6-8


הבטחות ייצוג

בוועידה ה-11 יישמר מקום לקבוצות הבאות במסגרת כל מחוז: 50% נשים; 20% צעירים מתחת לגיל 35; ו-15% גמלאים. לנוכח ההרכב המתחדש של חברי המפלגה, הוחלט כי שליש מחברי הוועידה יהיו חדשים (כלומר, לא כיהנו בוועידה הקודמת). 


אנו קוראים לכל חברות וחברי המפלגה לממש את זכותן.ם הדמוקרטית ולהצביע בבחירות לוועידה ה-11.

בברכת הצלחה בהתחדשות המוסדות המפלגתיים ובבניין המחנה,

צוות מטה המפלגה

 

למעבר לפורטל המועמדות והמועמדים לחצו כאן

לעיון בספר המועמדות והמועמדים לחצו כאן

לעיון בתקנון הבחירות לוועידה לחצו כאן

לעיון במפתח צירי הוועידה ה-11 לחצו כאן

לעיון בשיוך הישובים לפי מחוזות לחצו כאן

לקריאת הנספח לתקנון הבחירות בעניין ועדת הצירופים, תיקון עיוותים ולוחות זמנים לחצו כאן

לעיון ברשימת המועמדים לוועידה ה-11 וסיווגם בהתאם לקטגוריות הבטחת הייצוג לחצו כאן

 

תאריך פרסום:25/06/2024