בהתאם להחלטת הצוות המוניציפאלי של מפלגת העבודה, יתקיימו בחירות מקדימות לבחירת מי שיוביל את רשימת העבודה ו/או מי מטעמה בבחירות לרשות המקומית בקרית מלאכי אשר יתקיימו בתאריך 30.10.18, ויתמודד מטעמה לראשות ומועצת העיר.

הבחירות יתקיימו ביום שני 30.04.2018 (תצא הודעה מסודרת לגוף הבוחר באמצעות סמס ומייל באשר לשעות ומקום ההצבעה) בקרב כל חברי מפלגת העבודה בקריית מלאכי המשלמים דמי חבר נכון ליום שני 26.03.2018 שעה 17:00.

רשאי להגיש מועמדות כל חבר מפלגה משלם דמי חבר בקרית מלאכי ושהנו כשיר להתמודד לראשות ומועצת העיר, וזאת עד ליום שלישי 10.04.18 בשעה  12:00. הגשת המועמדות תיעשה בבית המפלגה לידי אגף המפקד ומחייבת תשלום אגרה ע”ס 300 ש”ח וחתימה על התחייבות שלא להתמודד בבחירות המוניציפאליות בשנת 2018 כנגד מועמד אחר מהמועמד שייבחר בהליך הבחירות המקדימות הנ”ל ו/או לא לתמוך במועמד/רשימה אחר/ת מהמועמד שייבחר בהליך הבחירות המקדימות הנ”ל.

להלן אבני דרך ומועדים בהליך:

** יום שני 26.03.2018 שעה 17:00 – סגירת ספר בוחרים.

** יום שלישי  27.03.2018 – שליחת ספר א’ למועמדים.

** יום שלישי 10.04.2018 שעה 19:00 – הגשת ערעור על אי היכללות בספר הבוחרים. הערעורים יידונו בידי המוסד לבירור עתירות.

** יום חמישי 12.04.18 – ספר בוחרים ב’ – ספר סופי.

** יום שלישי 10.04.2018  שעה 12:00 – הגשת מועמדות.

** יום שני 30.04.18 – יום הבחירות.

תאריך פרסום:22/03/2018