‏כ”ד סיון תשע”ב
‏14 יוני 2012
הבחירות למועמדי העבודה לבית נבחרי ההסתדרות, מרכז, הנהלת ומזכירות נעמת


הבחירות למועמדי העבודה לבית נבחרי ההסתדרות, מרכז, הנהלת ומזכירות נעמת יתקיימו בתאריך 3/7/2012, יום ג’, בין השעות 12:00-20:00 בסניף ברודצקי, רח’ ברודצקי 15, תל אביב.
בעלי זכות לבחור ולהיבחר לבית נבחרי ההסתדרות הם חברי סיעת העבודה בועידת ההסתדרות ה-21. בעלי זכות לבחור ולהיבחר למרכז, הנהלת ומזכירות נעמת הם חברי סיעת העבודה בועידת נעמת ה-20.
מועמדות יש להגיש עד לתאריך 24/6/2012 בשעה 16:00 למרכז המפלגה ברחוב לה גרדיה 55, תל אביב. ניתן להגיש מועמדות בדואר, בפקס מספר 7283616-03 או בדוא”ל לכתובת histadrut@havoda.org.il , לידי ועדת הבחירות.
יש להצטייד בתעודה מזהה עם תמונה.

בברכה,
שולה כהן
יו”ר ועדת הבחירות

מסמכים רלוונטיים להורדה בלחיצה:

תאריך פרסום:03/07/2012