חברות וחברים,

ראשית – ברכות ליושב הראש החדש של המפלגה, יאיר גולן! חברי הסיעה, מטה המפלגה וכל חברות וחברי העבודה נעשה כל שביכולתנו כדי לסייע ליאיר לבנות ולהנהיג בית פוליטי גדול ונחוש למחנה הדמוקרטי. 

בחודשים האחרונים, בימים איומים לישראל, הצליחה מפלגת העבודה לקיים מערכת בחירות שהיא דוגמה ומופת לכל מפלגה דמוקרטית. יותר מ-20 אלף איש.ה הצטרפו לעבודה מאז תחילת השנה וכעת המפלגה מונה כבר יותר מ-50 אלף חברות וחברים; שיעור ההצבעה ביום הבחירות ליו״ר היה מכובד מאוד ועבר את 60%. על הישגים חשובים אלה אני מבקש להודות למועמדים, לוועדת הבחירות, לפרויקטור הבחירות ומעל לכל ליושבת הראש לשעבר, חה״כ מרב מיכאלי, שאפשרה ודחפה אותנו לקיים הליך דמוקרטי מיטבי, כבסיס לתהליך היערכות והתחזקות של המחנה לקראת הבחירות הכלליות. 

כעת, פנינו למשימה הבאה – בחירות לוועידת העבודה ה-11. 

הוועידה היא אסיפת הנציגים של כלל חברי העבודה ובה מתקיים הדיון הרעיוני ומתקבלות החלטות על דרכה של המפלגה. בהתאם להחלטות הוועידה היוצאת ובכפוף לפסיקת בית המשפט, נקיים כמובטח את הבחירות לוועידה החדשה ביום רביעי 26.6.2024. כל מי שהתפקד למפלגה עד לתאריך 19.5.2024 רשאי לבחור ולהיבחר לוועידה ה-11. 

ביום ראשון 2 ביוני 2024 התכנסה ועדת הבחירות לוועידה בראשות השופט (בדימוס) יעקב שמעוני והחליטה לקיים את הבחירות לוועידה במתכונת הבאה:

 • 700 צירים ירכיבו את החלק הנבחר בוועידה – הוועידה תקטן ממספרה כיום (כ-3,500) וזאת מתוך רצון לחזק את משמעות תפקיד הציר.ה בתהליך קבלת ההחלטות המפלגתי, ולממש את רוח יו”ר המפלגה החדש, כפי שביטא אותה בפתח ישיבת ועדת הבחירות: לאפשר כינוסים פנים-אל-פנים של הוועידה ולהפוך אותה לאורגן בעל משמעות.
 • עד 200 צירים נוספים ימונו מתוקף תפקידם – בהתאם לקריטריונים שיגובשו בהקדם (לדוגמה: חברי הכנסת וראשי רשויות מטעם מפלגת העבודה). 
 • עד 200 צירים נוספים יובאו לאחר בחירת הוועידה לאישורה לצורך תיקון עיוותי ייצוג, הוספת אנשי רוח ומעשה וכדומה.

המטרה היא שהוועידה ה-11 תמנה כאלף חברים לכל היותר.

 • 700 הצירים הנבחרים – ייבחרו מתוך המחוזות הארגוניים של מפלגת העבודה (צפון; חיפה; שרון-שומרון; דן; מרכז; תל-אביב; ירושלים; דרום; נגב; ערבים; דרוזים; מושבים; וקיבוצים). מכסת הצירים לכל מחוז תיקבע בממוצע שבין חלקם היחסי של חברי המפלגה מהמחוז וכמות הקולות שקיבלה מפלגת העבודה באותו מחוז בבחירות האחרונות.
 • הבטחות ייצוג – בדיוק כמו בבחירות לוועידה הקודמת, יישמר המקום לקבוצות הבאות במסגרת כל מחוז: 50% נשים; 20% צעירים מתחת לגיל 35; ו-15% גמלאים. לנוכח ההרכב המתחדש של חברי המפלגה, הוחלט כי שליש מחברי הוועידה יהיו חדשים (לא כיהנו בעבר בוועידה).
 • אגרת הרישום להתמודדות לוועידה תהיה 150 ש”ח.
 • תמצית לוח הזמנים שאישרה ועדת הבחירות:
  • 5.6  מועד אחרון להגשת הערות ציבור החברות והחברים על ההחלטות המפורטות בהודעה זו
  • 9.6 פתיחת ההרשמה להתמודדות (שימו לב – המועד עודכן)
  • 18.6 סגירת ההרשמה להתמודדות
  • 19.6 ועדת הבחירות תדון בערעורים והשגות
  • 26.6 בחירות לוועידה (באופן דיגיטלי)
  • 27.6 ועדת הבחירות תאשר ותפרסם את תוצאות ההצבעה

לתשומת לבכם – תהליך הבחירות לוועידה כולל פרטים רבים נוספים ואלה מופיעים בתקנון הבחירות ובפרוטוקול ישיבת ועדת הבחירות אשר הועלו לאתר המפלגה. 

הערות ציבור החברות והחברים ניתן להגיש באמצעות הקישור המצורף, עד ליום רביעי 5.6 בשעה 20:00: לחצו כאן

 

בברכת הצלחה בהתחדשות המוסדות המפלגתיים ובבניין המחנה,

ניר רוזן

מנכ”ל המפלגה

 

לעיון בתקנון הבחירות לוועידה לחצו כאן

לעיון בפרוטוקול ועדות הבחירות 2.6.24 לחצו כאן

לעיון במפתח צירי הוועידה ה-11 לחצו כאן

לעיון במאמרו של צביקה ביקו ארן לחצו כאן

לעיון בשיוך הישובים לפי מחוזות לחצו כאן

מועמדים המבקשים לקבל לידיהם את פנקס הבוחרים המחוזי – לחצו כאן

תאריך פרסום:04/06/2024