ועדת הבחירות החליטה בישיבתה מיום ה-22 ליולי, להאריך את המועדים להגשת הערערים על אי הכללה בספר הבוחרים, בפני המוסד לבירור עתירות, ב-48 שעות נוספות. לפיכך, ניתן להגיש ערערים עד ליום ה-27 ליולי יום שלישי בשעה 15:00.

תאריך פרסום:24/07/2011