הפיצול למפלגות קטנות ובינוניות במפה הפוליטית בישראל הינו עובדה קיימת, בשלב זה. פיצול זה לא נוצר יש מאין. הוא גם לא היה נחלתנו מאז ומעולם. לא השיטה היחסית הכללית יצרה אותו אלא חוסר אמונו של הציבור בנבחריו.

כל אלה המבקשים לפתור את הפיצול המתמשך במערכת הפוליטית באמצעים מלאכותיים כגון העלאת אחוז החסימה, פועלים על פי משאלות לבם הבלתי-אובייקטיביות ומתמודדים עם תוצאת הדברים ולא עם סיבתם. יתירה מכך – הם פועלים כנגד המהות הדמוקרטית של שלטון הציבור על גורלו.

עלינו להתייצב כנגד אלה המבקשים לדחוק עוד ועוד את השפעת המצביעים הבודדים שהם כל אחת ואחד מאיתנו. שהם אנחנו – הריבון בחברה החופשית והדמוקרטית. לכל קול של כל בוחרת ובוחר חייב להיות אותו משקל מוחלט ויחסי.

זה לא שיעור אחוז החסימה שאשם בהדרת רגליו של הציבור מהקלפי, כמו גם בשסעים ובקרעים בחברה הישראלית. זה חוסר האמון. זה הייאוש המתבטא גם באדישות מול כוחות בלתי-נתפסים ביחס לכוחו של היחיד – ייאוש לנוכח אותם נבחרים המקבלים מחיאות כפיים ביציע מבעלי הון, ולא את תשואות המעמדות הנמוכים והבינוניים גם יחד.

אלה הפועלים בשם טענות ה”משילות” להעצמת כוחם של אנשי ההון והשלטון ויציבות עוצמתם, עושים הלכה למעשה להחלשת כוחו של הציבור שמעולם לא היה חלש יותר, ומתייצבים כנגד הצורך החיוני מאין כמותו להשיב לציבור את השליטה על גורלו ואת האמון במי שאמור לייצגו לשם כך.

אכן יש לשנות את שיטת הממשל בישראל. אך זאת יש לעשות כדי לחזק את כוחו של הציבור ולא את כוחם של בעלי ההון והשלטון שמעולם לא היה חזק יותר. יש לתקן את מוסדות הציבור ולהשיבם לציבור באורח המקיים חירות ושוויון החברתי-כלכלי במעמד שווה – לאזן, לבלום ולרסן את בעלי ההון ולא להחליש את כוחו היחסי של הציבור בבחירת נציגיו.

כדי להשיב את אמון הציבור בנבחריו עלינו להשיב את השליחות הציבורית לקדמת הבמה ובין היתר לשנות את האמצעי המתווך בין הציבור לבין נבחריו – לחזור למפלגות ערכיות ודמוקרטיות ולא להותיר את הכוח המתווך בידי בעלי ההון והשלטון.

אלה הפועלים להקמתן ועיצובן של מפלגות טרנד של בעלי הון ו/או של בעלי פרסום כזה או אחר ו/או של מחפשי עוצמה, ולא של בעלי תשובות המחוייבים לשליחות ציבורית, מתמקדים בהווה דליל, אך לא בעבר מפואר וגם לא בעתיד רציני של ערכים ושל חברות וחברים למען הציבור.

עלינו לשכנע את הציבור כי לפניו שליחי ציבור בעלי חזון רציני של אמת לטובת כלל הציבור, ולא לטובת בעלי ההון ו/או לטובת עצמם ו/או כיסם; לפעול לחזרת המפלגות הערכיות, הדמוקרטיות, המעודדות השתתפות פוליטית-דמוקרטית ושליחות ציבורית של החברות והחברים – למען ערכי היסוד, התנועה והציבור הרחב גם יחד.

תאריך פרסום:21/10/2012