על מנת לשמור על טוהר הבחירות והליך דמוקרטי תקין אנו זקוקים לעשרות חברי ועדות קלפי אשר ינהלו את הקלפיות ברחבי הארץ.
אנו זקוקים למתנדבים ליום שלם (בהתאם לשעות פעילות הקלפי הספציפית) או לחצי יום.
המתנדבים יתבקשו להשתתף בהדרכה קצרה שמיקומה ומועדה יימסר בהמשך.

המעוניינים מתבקשים לפנות במייל ל- Elections@havoda.org.il

תאריך פרסום:31/07/2012