ניצב בדימוס, משה מזרחי, רותח על הניסיון ‘לגלגל’ לפתחם של המסתננים מסודן ואריתריאה את התגברות הפשיעה, בעיקר בתל אביב, וטוען כי הוא נואל ומשחק לטובת הבערת אש שנאת הזרים. לדבריו, טענת המשטרה, שחלקם של המסתננים מסך אירועי העבריינות בתל אביב מהווה כ-40%, הינו חסר כל ביסוס עובדתי. ומציע כי במקום להוסיף עוד קיסם למדורת השנאה, מוטב לסגור את ברז ייבוא העובדים הזרים, ולבצע ארגון של המסתננים לכוח עבודה אפקטיבי, עד להשלמת בניית גדר הביטחון בדרום, וכינונה של מדינת דרום סודן – אז מדינת ישראל תוכל להשיב את המסתננים בבטחה לארץ מוצאם.

הניסיון ‘לגלגל’ לפתחם של המסתננים מסודן ואריתריאה את התגברות הפשיעה בעיקר בתל אביב הוא נואל ומשחק לטובת הבערת אש שנאת הזרים. טענת המשטרה, אם כך באמת נאמר על ידה, שחלקם של המסתננים מסך אירועי העבריינות בתל אביב הוא כ-40%, הנה חסרת כל ביסוס עובדתי. כל זה בלי להמעיט מחומרת הבעיה ותחושת אובדן הביטחון האישי מנוכחותם ההמונית ברחובות, בגנים ובאזורי המצוקה הקשים של תל אביב.

על מנת לסבר את האוזן, עד לפני שנתיים, חלקם של הזרים בפשיעה (לא כולל פלשתינים, אלא של הזרים בלבד) היה מינורי ביותר. מתוך כ – 150,000 תיקים שבהם נחקרו חשודים מזוהים (מה שמכונה בז’רגון המשטרתי “תיקים גלויים”) נפתחו כ- 2000 תיקים בלבד כנגד זרים, כאשר 27% מתוכם הם על עבירת השהייה הבלתי חוקית, שאין לה ולעבריינות המדוברת דבר וחצי דבר.

טענת מזכיר הממשלה, צבי האוזר, כי ישנה מדיניות ממשלה מגובשת בנושא המסתננים, עומדת בסתירה עם המציאות, שמגלה שחלפו כבר שנתיים מאז החליטה הממשלה על הקמת הגדר בדרום ועל טיפול משלים בסילוק המסתננים מהרחובות, ובפועל לא נעשה דבר, למעט הקמת הגדר החשובה בגבול ישראל מצרים. ממשלת ישראל ממשיכה “להשליך” לאזור המרכז, אלפי מסתננים, מבלי פיקוח ורצועה לרחובות הערים. די רק לשמוע את השר לביטחון פנים, יצחק אהרונוביץ’, ואת שר הפנים, אלי ישי, מתקוטטים בפומבי מי אחראי על מה ומי אשם במצב, בכדי להבין שלא קיימת מדיניות ולא בטיח.

עוד טענה צבועה ומתחסדת שנשמע מכיוון הממשלה, הינה הטענה בדבר על כך שההסתננות גוזלת מקומות עבודה מהשכבות החלשות, והופכת לנטל על החברה הישראלית. הפתרון שהציעה הממשלה היה להביא להחמרה בענישת מעסיקים על העסקת המסתננים, ולייצר הרתעה משמעותית שתגרום להל מעסיק בישראל להבין שלא קיימת העבודה שבגינה יהיה כדאי לו לבצע את העברה האמורה.

הממשלות הקודמות וגם הממשלה הנוכחית, עודדו בעצימת עין ייבוא המוני ובלתי מבוקר של עשרות אלפי עובדים זרים למדינת ישראל , בלחץ של מאכרים, מקורבים לשלטון, שעשו הון עתק מסחר העבדים ברישיון. מרביתם של אותם זרים שיובאו, הושלכו לרחובותינו, ללא עבודה ובמשך 15 שנה, הקימו למעשה את “מדינת התחנה המרכזית הישנה”.

נכון שיש בעיה בהחזרת המסתננים מגבול הדרום, לסודן ואריתריאה כרגע, וקיימת גם בעיה ‘בהחזרה חמה’, קרי השבתם המידית של מי שנתפסו ליד הגבול, למצרים. אני בטוח שמי שראה צילומי גופות מסתננים, מבקשי עבודה, תלויות על הגדר התלתלית, הזדעזע עד עפר. אנחנו, בני העם היהודי, לא יכולים להרשות לעצמנו את קיומם של המצבים הבלתי אנושיים בעליל הללו, כמי שחוו היסטוריה עגומה ובלתי אנושית כלפי עמנו. גם הקמת מחנה לחמשת אלפים איש, הומני ככל שיהיה, לא תפתור את בעיית החמישים אלף הנוספים ברחובותינו, והיד עוד נטויה, עד למועד סיום הקמת הגדר.

אז מה לעשות? שתואיל נא הממשלה הזו, להפסיק להנפיק למקורבים, אלפי אשרות עבודה חדשות. שתדאג לאסוף את כל האלפים הרבים של העובדים הזרים, השוהים ללא היתר, אלו שהמדינה הביאה אותם הנה, ושתחזיר אותם למדינות האם – החזרה שאינה כרוכה בשום הפרת אמנה בינלאומית כזו או אחרת. הם בכל הגדרה עונים לקריטריון מהגרי עבודה מובהקים, ואיננו מסכנים איש מהם בהחזרתו למדינתו.

את הסודנים (עד לכינונה המלא והנורמטיבי של דרום סודן) והאריתריאים יש להוציא משכונות המצוקה, לארגן אותם ככוח עבודה ולפקח על שילובם בעבודות שבגינן הממשלה מאפשרת ייבוא הגירה במתכוון, ביודעין, כך שיהוו תחליף לאותו כוח העבודה. פתרון הומני וראוי. עם סיום הקמת הגדר, הממשלה תוכל לפעול לצמצום נוכחותם של הסודנים והאריתראים בארץ, בדרך הגונה ומתוקנת. קשה? ממש לא.

ניצב בדימוס, עו”ד משה מזרחי (61), כיהן כראש אגף חקירות במשטרה והקים את היאחב”ל. היום הוא מתמודד על מקום ברשימת “העבודה” לכנסת.

תאריך פרסום:19/05/2012