דין וחשבון, חזון לתכנית / מאת: מיכה חריש

חברות וחברים יקרים, עברו 5 חודשים מאז לקחתי על עצמי את התפקיד של יו”ר מפלגת העבודה. נותרו 4 חודשים עד שאעביר את התפקיד ליו”ר שייבחר בספטמבר השנה. זה זמן טוב לסכם את הפעילות שהייתי שותף לה בחודשים שעברו ולמסור לכם החברות והחברים דין וחשבון על כך. זה גם הזמן הנכון לשתף אתכם באופן שאני רואה את תפקידי בחודשים שנותרו לי לשרת אתכם ואת המפלגה.
לכן במסמך זה ברצוני לעסוק ב 3 דברים:
א. דין וחשבון על 5 החודשים לכהונתי.
ב. הגדרת החזון של מפלגת העבודה ע”פ השקפתי.
ג. קווים ראשיים לתכנית ההתחדשות של מפלגת העבודה.

דין וחשבון לתקופה של 5 החודשים לכהונתי:

חשוב שנזכור לעצמנו יום יום, שמפלגת העבודה היתה על סף קריסה טוטלית עם פרישתו של אהוד ברק ושותפיו.
עוד יותר חשוב שנזכור שמפלגת העבודה היתה נתונה זה שנים אחדות במשבר חריף – אידיאולוגי, פוליטי, מנהיגותי, ארגוני וכספי. המשבר הזה הביא לירידה הקיצונית בתמיכת הציבור, המשבר הזה הביא לירידה של מפלגת העבודה מ – 44 מנדטים ב – 1992, ל – 13 מנדטים בבחירות האחרונות בראשות אהוד ברק, ולפחות מכך בסקרים האחרונים.
למרות שהדיווח שלי מספר על הישגים מסוימים, על יצירת תשתית מחודשת שנותנת סיכויים לעתיד, אני מזכיר כל יום לעצמי שאנחנו עדיין בעיצומו של המשבר והמצב הוא עדיין שברירי.
אל נשלה את עצמנו שהתגברנו על המשבר; התפוררות והרס פנימי של שנים משקמים בתהליך ארוך ועקשני.
אלה הדברים החיוביים שניתן לציין:
1. בנייה מחודשת של התשתית הדמוקרטית של המפלגה:
– התחלה של חידוש הבסיס המנהיגותי, אנושי של המפלגה.
– חידוש פעילות מוסדות המפלגה: מזכירות הלשכה, הלשכה, ועדה לענייני מפלגה והועידה.
– יצירת דפוסי שיתוף פעולה בין היו”ר והמזכ”ל.
– פעילות להגברת מעורבותם ושיתופם של מזכירי הסניפים והמחוזות בעבודת המפלגה.
– פעילות להגברת הקשר עם ראשי ערים ונציגים ברשויות המקומיות שחברים במפלגת העבודה.
– הידוק הקשר עם בכירים בהסתדרות הכללית – חברי מפלגת העבודה ובראשם יו”ר ההסתדרות עופר עיני.
– הידוק הקשר עם ותיקי התנועה.
כאן ברצוני לציין באופן מיוחד את נקודת האור הגדולה שמצאתי: במשמרת הצעירה, באוניברסיטאות ובקרב בני הנוער צמחה שיכבה של מנהיגות צעירה שפעלה בכל השנים האחרונות פעילות אידיאולוגית ופוליטית. בעיני – זוהי עתודה מנהיגותית לטווח הארוך עבור מפלגת העבודה והערובה לסיכוייה לאורך זמן.
2. תחילה של חזרה של המפלגה לעיסוק בעניינים החשובים של המדינה ושל החברה בישראל: בחודשים מאז כניסתי לתפקיד המפלגה היתה פעילה ציבורית בנושא שביתות העובדים הסוציאליים והרופאים והסיעה בכנסת פעלה לראשונה זה שנים מתוך שיתוף פעולה של כל 8 חברי הכנסת וטיפלה בכנסת בנושאים המרכזיים של המדינה.
3. מינוי יועץ משפטי חדש למפלגה: עו”ד יגאל שפירא מונה ליועץ המשפטי החדש של המפלגה – והוא יחד עם המשפטן ממשרדו דני כהן עושים פעולה משפטית חשובה הן בתור יועצים של היו”ר, המזכ”ל ומזכירות הלשכה, והן בבתי המשפט בעיקר בקרב המשפטי מול נסיונות של גניבה פוליטית ע”י חברים ששייכים לסיעתו של אהוד ברק.
4. טיפול במשבר הכספי: אבנר סטפק איש בעל כישורים מקצועיים גבוהים מתחום הפיננסי מונה ליו”ר בית ארלוזורוב במקומו של שירי ויצמן וליועץ כלכלי ליו”ר ומזכ”ל המפלגה. בהנהלתו של אבנר סטפק – יש טיפול מתקדם מול בנק הפועלים בעקבות המשבר שיצרו אהוד ברק ושותפיו עם פרישתם.
5. השיא: קיום ועידת ההתחדשות של המפלגה בהרצליה, בתאריך 27/3/11 . ועידה זו היתה מצד אחד מפגן של חיים חדשים – שבא לידי ביטוי בכמות המשתתפים ללא תקדים בשנים האחרונות, בהשתתפות רבים מחברי הועידה שהתרחקו מפעילות בשנים האחרונות בגלל אי תפקודו של אהוד ברק, ובעיקר בגלל ההתלהבות וההזדהות עם המפלגה של המשתתפים בועידה. הועידה גם קיבלה החלטות חשובות להמשך הדרך של המפלגה – וביניהן – ביטול חוקת ברק וחזרה לחוקה הדמוקרטית הקודמת (בה יוכנסו שינויים בהתאם לצרכי הזמן הנוכחי), ויצירת התשתית למפקד החברים ולקיום הפריימריס לבחירת היו”ר הקבוע של המפלגה.

אזהרה:
שוב אני רואה צורך להזהיר: כל הנ”ל מסכמים את תחילת השיקום וההתחדשות; עוד ארוכה הדרך לפנינו.

החזון למפלגת העבודה:
החזון של מפלגת העבודה על פי הגדרתי הוא הבא:
מפלגה סוציאל דמוקרטית ציונית חזקה ומשפיעה, משרתת את המדינה ואת הציבור הישראלי על כל מגוון העדות, הדתות והלאומים שבה, על פי עקרונות מגילת העצמאות וערכי תנועת העבודה.

האסטרטגיה והתוכניות:
להלן אפרט את מחשבותי ורעיונותי על האסטרטגיה שבה עלינו להוביל את המפלגה בחודשים הקרובים, ולטעמי גם לאחר שאסיים את תפקידי עם בחירת היו”ר הקבוע בספטמבר.
לפני כן, ברצוני לציין 3 דברים שבעיניי הכרחיים להצלחת המשימה להתחדשות המפלגה.
א. תנאי להצלחת ההתחדשות היא החלטה של כל דרגי ההנהגה וממלאי התפקידים במפלגה – לפעול עם הפנים לעתיד וליצירת שותפות חדשה – תוך התגברות על חשבונות קטנונים ויריבויות העבר. רק סביב המאמץ המשותף להתחדשות במפלגה נוכל להתאחד.
לצערי, אני מוצא עדיין אצל ממלאי תפקידים שונים במפלגה, התחשבנות קטנונית בגלל יריבויות ועלבונות עבר ומשחקי נקמנות ואגו בגלל אירועים חסרי כל משמעות לגבי הבעיות שאנו מתמודדים איתם כיום.
ב. חשיבות תפקידים של שמונת חברי הכנסת כבסיס למזכירות הלשכה:
ברגעי שיא המשבר של המפלגה כאשר אהוד ברק ושותפיו פרשו מהמפלגה, – לשכת המפלגה ביוזמת המזכ”ל חיליק בר התכנסה והחליטה פה אחד להפקיד את הנהגת המפלגה באופן זמני בידי שמונת חברי הכנסת שנשארו במפלגה ולמנותם כמזכירות הלשכה ביחד עם מזכ”ל המפלגה ולאחר מכן – על פי פנייתם אלי – בהשתתפותי כיושב ראש המפלגה וכיו”ר מזכירות הלשכה. לולא מהלך זה המפלגה היתה בסכנת קריסה טוטלית תוך ימים ספורים.
מאז כניסתי לתפקיד כיו”ר המפלגה הזמני, ניהלתי כ – 10 ישיבות מזכירות לשכה בהרכב הנ”ל, וחשוב לי לציין שלמרות חילוקי הדעות בין השמונה, ולמרות חשבונות ויריבויות עבר, מזכירות הלשכה, בהרכב הזה תרמה תרומה גדולה ליכולתינו לייצב את המצב, להתמודד עם המשבר ולהניע את תהליך ההתחדשות – עד לקיום הועידה החשובה בדרך החדשה.
עתה כאשר נראה שסכנת הקריסה חלפה, יש קולות אחדים שמנסים לשלול מהשמונה את הסמכות שהוענקה ע”י הלשכה ב 24/1/11 להם כבסיס למזכירות הלשכה.
לדעתי, כל ניסיון לפגוע במעמד השמינייה, עלול לפגוע קשות בתפקוד המפלגה, בשתי רמות:
א. אין כרגע גרעין הנהגה אחר סביבו אפשר לקבל את ההחלטות הדרושות להמשך פעולות ההתחדשות של המפלגה.
ב. יש סכנת פגיעה קשה בתפקודם של השמונה בסיעתנו בכנסת בעבודה הפרלמנטרית שהינו חלק ממהלך ההתחדשות.
לדעתי, רק אחרי הבחירות ליו”ר הקבוע של המפלגה, אפשר יהיה להביא לבחירות חדשות למוסדות שונים של המפלגה בינהם הלשכה ומזכירות הלשכה.
יחד עם זאת, אני סבור שאפשר וכדאי לחזק את מזכירות הלשכה הקיימת בתוספת של 3-5 חברים בעלי אחריות מנהיגותית מבין מזכירי הסניפים והמחוזות, השלטון המקומי, ההסתדרות וכד’.
ג. חשיבות שיתוף הפעולה ההדוק ביני כיו”ר המפלגה הזמני לבין מזכ”ל המפלגה – חיליק בר :
אתם חברים וחברות – ודאי מודעים לעובדה שנוצר שיתוף פעולה מאוד הדוק ולדעתי מאוד מוצלח בין חיליק בר מזכ”ל המפלגה וביני כיו”ר הזמני של המפלגה.
מעבר לצד האישי החשוב של יכולת שיתוף הפעולה, חשוב לציין את החיוניות של שיתוף הפעולה הזה כמתכונת קבועה, תוך הגדרת התפקידים של היושב ראש ושל המזכ”ל – החיוניים בעיני להצלחת המפלגה לטווח ארוך.
במצב הביניים הנוכחי – כאשר המפלגה בחודשים הקרובים נתונה בהתמודדות של המועמדים ליושב ראש הקבוע, אני רואה את שיתוף הפעולה בינינו עם דגש על הדברים הבאים:
1. עלינו מוטלת האחריות להבטיח שמפלגת עבודה מתפקדת כמפלגה – במקביל להתמודדות על תפקיד יו”ר המפלגה הקבוע. קיימת סכנה שבלעדי האיזון הזה, היריבות של המתמודדים תגרום לנזקים למפלגה לטווח ארוך, ובסופו של דבר גם תזיק למועמד שייבחר ליו”ר.
2. אנחנו – חיליק בר ואני – צריכים ליצור דגם לעתיד לחלוקת התפקידים ולשיתוף הפעולה בין שני ממלאי התפקידים האלה.

ועתה לאסטרטגיה ולתוכנית:
א. המנוף לחזרה לציבור הישראלי וקירובו למפלגת העבודה הוא גיבוש זהות למפלגת העבודה בתחום האידיאולוגי ובתחומים המרכזיים של המדינה ושל החברה הישראלית, במציאות של 2011 ועם הפנים לעתיד.
ב. הדרך היא בקיום חיים דמוקרטיים תוססים תוך ניהול דיונים רעיוניים בתחומי המדיניות השונים. משמעות החיים הדמוקרטיים היא קיום הדיונים תוך חופש הדעה והביטוי, ויכוחים חפשיים של חילוקי הדעות – ובסיומם החלטות – במידת הצורך של רוב ומיעוט.

ג. האחדות במפלגה תתבסס על קבלת הכרעת הרוב ע”י המיעוט, לאחר קיום הדיונים, הויכוחים וההחלטות. זהו היסוד של קיום חיים דמוקרטיים, יסוד שרבים וטובים במדינה והמפלגה התכחשו לו, כאשר הפסידו בהצבעות שונות ונשארו במיעוט.

הנושאים והתחומים לקביעת מדיניות
להלן הנושאים והתחומים שמפלגת העבודה צריכה לגבש בהם מדיניות, לאחר קיום דיונים בועדות ובמוסדות המפלגה. דיונים כאלה לא התקימו והחלטות כאלה לא התקבלו זה שנים ולפיכך איבדה מפלגת העבודה את זהותה, ונשארה ללא יכולת לפנות לציבור ולבקש את תמיכתו. זה הביטוי הקיצוני ביותר למשבר המנהיגות שפקד את המפלגה, וההסבר העיקרי לירידת כוחה מ 44 מנדטים שזכתה בהם בבחירות 1992, ל 13 מנדטים בבחירות האחרונות ול 6-8 מנדטים בסקרים האחרונים.
לא בכל הנושאים ניתן לדון ולקבל החלטות עד לבחירת היו”ר הקבוע בספטמבר.
לפיכך רשימת הנושאים היא רשימה שלפי הערכתי אפשר יהיה לדון ולקבל החלטות בהם בתקופה של שנה. אנחנו נתחיל בדיונים הראשונים במשך חודש מאי – ותקוותי היא שעד ספטמבר נצליח לקבל החלטות בנושאים של מדיניות כלכלית חברתית, מדינית, בנושאי דמוקרטיה כולל שלטון מקומי ובנושאי ההסתדרות. במקביל, נתחיל סדרה של דיונים בועדות המפלגה שיוקמו מחדש במשך חודש מאי.

ואלה הנושאים:

ככלל, לדעתי הנושא החברתי כלכלי הוא הנושא שצריך לקבל עדיפות גבוהה ביותר לאור חומרת המצב החברתי במדינת ישראל, בהעדר טיפול שיטתי על יד המפלגות האחרות, זאת מבלי להפחית בחשיבות ההתמודדות עם השאלות המדיניות והביטחונית. מעבר לכך:
– הסוציאל דמוקרטיה הישראלית במציאות הישראלית של 2011.
– המשמעות של מדינה יהודית דמוקרטית בתקופתנו.
– המדיניות החברתית כלכלית של מפלגת העבודה.- כולל חינוך, בריאות ואיכות סביבה.
– מדיניותה של מפלגת העבודה בנושא הבטחון והשלום.
– הדמוקרטיה הישראלית.
– מדיניות מפלגת העבודה בנושא השלטון המקומי בדמוקרטיה הישראלית.
– מדיניותה של מפלגת העבודה בנושא ההסתדרות הכללית, לאור השינויים שעברה ההסתדרות בשנים האחרונות.
– מדיניות מפלגת העבודה בנושאי התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים לאור התמורות החברתיות והפוליטיות בתנועות אלה.
– מדיניות מפלגת העבודה בנושא הקשר עם העם היהודי בתפוצות וקליטת העליה ומשמעות הציונות ב – 2011.
– מדיניות מפלגת העבודה בנושא שיתוף הפעולה עם האזרחים הערבים והדרוזים של מדינת ישראל.
– מדיניות מפלגת העבודה בנושא הדת והמדינה.

האסטרטגיה של בנייתה מחדש של מפלגת העבודה
באופן טבעי, ההתמודדות לתפקיד היו”ר הקבוע של מפלגת העבודה מהווה קו מפריד בין שתי תקופות במאמצי הבניה מחדש של מפלגת העבודה.
עד ספטמבר – מפלגת העבודה צריכה לפעול בשלושה תהליכים מקבילים:
– התמודדות על תפקיד היושב ראש.
– במקביל המשך חיזוק התשתית האנושית, הפוליטית הארגונית והכספית של המפלגה.
– חידוש הדיאלוג עם הציבור.
1. ההתמודדות על תפקיד היו”ר הקבוע
– ההתמודדות עצמה תהווה מנוף להמשך ההתחדשות של המפלגה, תביא להצטרפות אלפי חברים וחברות חדשים, ותתרום לחידוד זהותה האידיאולוגית והפוליטית של המפלגה.
– תפקידי כיו”ר זמני בשותפות עם המזכ”ל חיליק בר ועם ממלאי תפקידים במפלגה – להבטיח שהמשותף התנועתי יישמר ויודגש, בעת היריבות הטבעית בעת ההתמודדות האישית.
– מתפקידינו גם לשנן שוב ושוב את הכלל הדמוקרטי הראשוני: התמודדות דמוקרטית מסתיימת בבחירת המנצח ומחייבת את קבלת הדין של ההכרעה הדמוקרטית ע”י המפסידים.
2. תפקוד מוסדות המפלגה עד לבחירת היו”ר הקבוע
המפתח להמשך החיזוק של התשתית המפלגתית טמון בתיפקודם של מוסדות המפלגה – במקביל להתמודדות על תפקיד היושב ראש:
מזכירות הלשכה צריכה להוות את הבסיס ליציבות עד הבחירה.
הלשכה – תהווה את המסגרת הפוליטית העיקרית שבה יתקיימו הדיונים ויתקבלו ההחלטות הפוליטיות והארגוניות שידגישו את המשותף מול היריבות בהתמודדות.
הועדות הרעיוניות של המפלגה, אשר יהוו את המסגרות לגיבוש מדיניותה של המפלגה בתחומים השונים כהמלצה למוסדות הנבחרים, הלשכה והועידה.
הועדה לענייני מפלגה – תהיה המסגרת שתופעל לצורך הכנת ההחלטות הפנים מפלגתיות
לקראת דיוני הלשכה.
פורום מזכירי הסניפים והמחוזות – יחוזק לצורך בניית התשתית הארגונית של המפלגה
והקשר עם הציבור בתחומיהם.
פורום ראשי הרשויות והנציגים ברשויות המקומיות – יקבל עדיפות גבוהה ביותר בפעילות המפלגתית, בהיותו הקשר הטבעי לציבור הרחב, והבסיס האנושי המנהיגותי למפלגה.
פורום הנציגים והפעילות בהסתדרות יקבל אף הוא עדיפות בפעילות, כשותף אסטרטגי לבנייתה מחדש של מפלגת העבודה.
4 קבוצות של פעילים ראויים לציון מיוחד במאמצי ההתחדשות:
1. ותיקי המפלגה – אלה הנאמנים שהתמידו ומהווים בסיס יציב ובעל ניסיון למפלגה ברחבי המדינה. הידוק הקשר ושיתוף הפעולה עם המנהיגות שלהם יחזקו את המפלגה פנימה וקשריה עם ציבור גדול של ותיקים וגימלאים.
2. החברות – יעשה מאמץ גדול להגדיל את מספר חברות במפלגה תוך הסתייעות בפעילות הרבות שנשארו נאמנות למפלגה.
3. ממלאי תפקידים בכירים לשעבר – יש קבוצה של חברים וחברות שמילאו תפקידים בכירים בעבר בתוך המפלגה ומטעמה, והתרחקו מפעילות בתקופת אהוד ברק. רובם מוכנים להתגייס לסייע לשיקום המפלגה ובנייתה מחדש
4. הצעירים והסטודנטים – זהו העתיד של המפלגה וזוהי העבודה המנהיגותית שלה. כפי שציינתי – מצאתי קבוצה של עשרות צעירים וצעירות הפעילים במשמרת הצעירה בתאי הסטודנטים ובתנועות הנוער שעליהן נוכל להישען בבניית עתיד המפלגה.
איתם יחד נגבש תוכנית עבודה וניזום פעילות ציבורית. במקביל נפעל לשלב אותם במוסדות המנהיגות של המפלגה.

הקשר עם הציבור – גיבוש אסטרטגיה ובניית כלים
לסיום, ברצוני להדגיש את הנושא החשוב ביותר להתחזקותה של המפלגה כגורם משפיע ולסיכוייה לזכות מחדש באמון ובתמיכת הציבור לקראת הבחירות הבאות:

הקשר עם הציבור !!

עלינו לרכז מאמץ גדול לחידוש הדיאלוג עם הציבור על בסיס הזהות המתחדשת של המפלגה, ותוך בניית המנהיגות המתחדשת. לשם כך, נגבש אסטרטגיה מתאימה, ונבנה כלים חדשים.
הכלים החדשים יהיו מבוססים בעיקר על הטכנולוגיות החדשות שהתפתחו בשנים האחרונות ואשר שינו את העולם בו אנחנו חיים. האינטרנט, הפייסבוק, הטוויטר וטכנולוגיות תקשורת אחרות יצרו עולם תקשורת אשר איתם נוכל להגיע לקשר הדוק עם אזרחי ישראל. אלה גם אמצעים שעלותם מצומצמת לעומת העלויות ששימשו את המפלגות בתקופות ובבחירות קודמות.
זאת בשורה למפלגה, אשר נתונה במשבר כספי קשה, ומוגבלת מאוד באמצעים הכספיים שלה – הן בגלל חובות כבדים של העבר, והן בגלל מיעוט ההכנסות אשר אף קטנו עם פרישת אהוד ברק ושותפיו. גיבוש האסטרטגיה ובניית הכלים החדשים, התחילו עם חנוכת אתר האינטרנט של המפלגה, דבר שנעשה ביוזמתו של חיליק בר.
בנוסף לכך, בחודשים הקרובים נרכז מאמץ להמריץ את הפעולה הזאת תוך חיזוק הדוברות השוטפת וההסברה של המפלגה.
                                          שלכם בברכה,
מיכה חריש
יו”ר המפלגה

העתקים: מר חיליק בר – מזכ”ל המפלגה
מזכירות הלשכה
חברי ועידת המפלגה

תאריך פרסום:05/06/2011