ח”כ אבישי ברוורמן מקדם הצעת חוק פרטית שתאפשר להקים קופות גמל שלא למטרות רווח בשוק ההון הישראלי. מדובר בקופות גמל קבוצתיות, כמו-קואופרטיביות, שאמורות להתאפיין בדמי ניהול נמוכים מהמצוי כיום ובניהול השקעות אחראי, שמתאים לטעמם של עמיתי הקופה.
TheMarker, מירב ארלוזרוב
7.6.12

ברוורמן מציע להכניס את הקופות החדשות תחת חוק קופות הגמל המפעליות – קופות גמל המאגדות את העובדים של מפעל מסוים, ומנהלות את הפנסיה שלהם. קופות הגמל המפעליות גובות דמי ניהול נמוכים ביותר, רק בעבור החזר הוצאות. הביצועים של הקופות המפעליות, אגב, שנויים במחלוקת – חלקן מצטיינות בתשואות גבוהות מאלה של השוק, בין השאר בשל דמי הניהול הנמוכים, ואחרות מנוהלות בצורה כושלת בשל חוסר יכולת של ועד העובדים המפעלי לפקח עליהן באופן אפקטיבי.

ברוורמן מציע להסיר את ההגבלה הקובעת כי קופת גמל מפעלית תשמש רק עובדי מפעל מסוים – ומציע לקבוע מודל של קופת גמל חברתית-קבוצתית, שההצטרפות אליה היא על בסיס של בחירה של קבוצות בעלות מאפיינים מסוימים, והניהול שלה הוא לטובת חברי הקבוצה – משמע עם דמי ניהול נמוכים יותר, ועם ניהול אחראי יותר בשל המחויבות למטרות הקבוצה. בדברי ההסבר להצעתו טוען ברוורמן כי קופת גמל חברתית תגדיל את התחרות בשוק ההון, וגם תשפר את הניהול – בשל האחריות הגבוהה כלפי העמית.

תאריך פרסום:07/06/2012