יו”ר מפלגת העבודה, שלי יחימוביץ’, גיבשה במהלך מבצע “עמוד ענן” יוזמה מפורטת לחיזוק הדרום ותושביו. היוזמה נוגעת בכלל הגורמים והמערכות אשר סבלו בשנים האחרונות ממצב בטחוני מידרדר והזנחה תקציבית, הן בשגרה והן בעיתות חירום והיא כוללת צעדי סיוע ברורים וישימים לשיקום כלכלי-חברתי. דגש הושם על פיצוי עסקים ושכירים שאיבדו הכנסות, על חיזוק השלטון המקומי, על שיקום השירותים החברתיים, על מיגון תשתיות ועל מתן הקלות כלכליות לתושבי הדרום.

יחימוביץ’ קוראת לממשלה לאמץ לאלתר את היוזמה: “מינויה של עוד ועדה שעה שהכל יודעים מה הפתרונות הדרושים אינו נותן תשובה לבעיות הבוערות. לפני שהשיח הציבורי חוזר לפוליטיקה, ותושבי הדרום יאלצו לאסוף את שברי המבצע האחרון לבדם, על הממשלה לגבש צעדים ברורים לסיוע ולשיקום הדרום שבמשך עשור נאלץ להתמודד עם שגרה של בתי ספר מושבתים, עסקים סגורים ופגיעה אנושה בשגרת חיים נורמאלית. הממשלה חייבת להוכיח שהיא אחראית לא רק לבטחון שמחוץ לגבולות, אלא גם לבטחון החברתי-כלכלי של אזרחיה. איתנותה של החברה הישראלית נובעת מחוסנה הפנימי, ותושבי הדרום, שמוכיחים שוב ושוב יכולת עמידה מרשימה, זכאים לדעת שהממשלה לא תחזור לסדר היום לפני שתדאג לצרכיהם הבסיסיים”.

למסמך המלא, הכולל הסברים ופירוט נרחב של כל סעיף הכנסו לכאן.

להלן פרקי היוזמה:

פיצויים לעסקים ושכירים בגין אובדן ימי עבודה ואובדן הכנסות:
על מנת למנוע הידרדרות וסגירה של עסקים רבים כתוצאה מהמצב הבטחוני, ולאפשר חזרה מהירה ככל האפשר לשגרה עסקית, יש לנקוט בצעדי הסיוע הבאים:
פרסום מיידי של מודל לפיצוי עסקים ועובדים בשלושה מסלולים (שכר, מחזורים, הוצאות)
הקלה בארנונה לעסקים לתקופה קצובה
תגבור משמעותי במסלולי הסיוע של משרד התמ”ת לעסקים קטנים ובינוניים

חיזוק השלטון המקומי וסמכויותיו:
איתנותן הכלכלית של הרשויות והיכולת שלהן לפעול ולספק שרותים לתושביהן הם תנאי הכרחי לקידום חוסן לאומי ובטחוני. הצעדים להעצמת הרשויות המקומיות:
הבטחה שלטונית לא לפגוע במענקי האיזון
שינוי שיטת המאצ’ינג לטובת הרשויות בפריפריה
תקצוב ממשלתי מלא של שרותי החירום

חיזוק מערך הסיוע האזרחי:
להבטחת חוסנם הנפשי והחברתי של כלל האזרחים בעתות חירום ובשגרה:
תקצוב ראוי של מערך הסיוע האזרחי – מערך העבודה הסוציאלית והשירותים הפסיכולוגיים
פישוט וייעול ההליכים הביורוקרטיים לתקצוב מערכי הרווחה
הפסקת ההפרטה של השירותים החברתיים
הנגשת התחבורה הציבורית בפריפריה

חיזוק ומיגון התשתיות בעורף:
מבצע “עמוד ענן”, אשר במהלכו נורו מאות רקטות מרצועת עזה לעבר אזורים נרחבים בארץ, המחיש את חיוניותו של מיגון תשתיות אשר יבטיח את שלומם של כלל אזרחי ישראל. דרכי פעולה הכרחיות:
מיגון מלא ומיידי של כל בתי החולים בטווח של עד 40 ק”מ
מיגון של מוסדות החינוך בטווח של עד 40 ק”מ
שיפוץ והשמשת מקלטים
הקמת קרן לאומית לסבסוד בנייתם של פתרונות מיגוניים

הקלה כלכלית לתושבי הדרום:
כתוצאה מסבב הקרבות, אזרחים רבים בדרום מתקשים לעמוד בהוצאות השוטפות בצל המלחמה. עם סיום הלחימה יש לנקוט בצעדים כלכליים ברורים:
דחיית תשלומים לבנקים ללא ריבית ופיקוח על עמלות בגין משיכת יתר בזמן לחימה
דחייה בתשלומי מיסים מקומיים וארציים
שיפור תנאי התשלום של הממשלה לספקים מדרום הארץ
קידום מהיר של תשלומי הפיצויים המגיעים בגין נזקי רכוש

תאריך פרסום:25/11/2012