הקדמה:
חג הפסח שאמור להיות חג חירות עבור העם היהודי הוא היום חג עבדות, עבור הרבה אזרחים שאינם מצליחים להתפרנס בכבוד. המדיניות של הממשלה היא מדיניות אנטי-חברתית שפוגעת קשה הן במעמד הביניים והן בשכבות החלשות, כשהממשלה משעבדת את האזרחים במקום להוציא אותם לחירות. המדיניות שמקדם ראש הממשלה הובילה למצב הזה, ולכן ראש הממשלה אחראי לכך שבישראל ישנם עשרות אלפי עובדים שנזקקים לנדבות ואינם יכולים להעניק למשפחתם חיים בכבוד, וחסרי ישע שאין להם מה לאכול והופקרו על ידי המדינה והחברה הישראלית.

ביבי איך אתה ישן בלילה?

חג הפסח נמצא בפתח והשנה יותר משנים קודמות העוני מתפשט ומכה באכזריות בחברה הישראלית, כשאף אחד כבר לא חסין מההתדרדרות לעוני. המדיניות הכלכלית האנטי-חברתית שמקדם נתניהו הובילה למצב שבו אנשים שעובדים, אינם יכולים להבטיח למשפחתם חיים הגונים. באשמת המדיניות של ממשלת נתניהו יותר ויותר אזרחים הפכו לעניים, ולכן גם העמותות שתורמות מיליונים כדי לעזור לאזרחים אינן יכולות להתמודד עם עומס הנזקקים. מעבר להגדלת ממדי העוני נתניהו גם לא מרחם על האוכלוסיות המוחלשות, כאשר הממשלה מפקירה את האוכלוסיות האלה לעוני מחפיר. בפסח הזה עשרות אלפי גמלאים, פגועי נפש, אלמנות ואוכלוסיות מוחלשות אחרות לא יחגגו את החג, בגלל שהמדיניות של הממשלה פגעה ברווחה של אוכלוסיות אלה ולא חשה כלפי אזרחים אלה שום חמלה.

מכניסים יותר אזרחים למעגל העוני
להוציא אנשים ממעגל העוני זו משימה קשה אבל להפוך אנשים לעניים זה מאוד פשוט, והממשלה של נתניהו מצליחה במיוחד במשימה זאת. מדיניות מיסוי קלוקלת, הפרטה פרועה של השירותים הציבוריים ורגולציה מעטה מדי על המשק, הובילו לכך שיותר ויותר אזרחים הופכים לעניים. בישראל לדוגמה המיסים העקיפים הם מהגבוהים בעולם, וממשלת נתניהו ממשיכה לגבות יותר מיסים מהאזרחים הפשוטים ומסרבת לעשות חלוקה צודקת של המיסוי שתטיל יותר אחריות על בעלי ההון. הממשלה לוקחת יותר מיסוי מהאזרחים הפשוטים אבל בעקבות ההפרטה היא מעניקה לכולנו פחות שירותי רווחה פחות חינוך ופחות בריאות, כשאנחנו נאלצים לשלם מכיסנו על מה שהמדינה הפסיקה להעניק לנו. אם לא די בכך שאנחנו משלמים יותר מיסים ומקבלים פחות מהמדינה, הממשלה גם מאפשרת לבעלי ההון ולחברות הפרטיות לעשוק שוב את האזרחים הפשוטים כי המדיניות של הממשלה היא לא להתערב בשוק ולכן אין מספיק רגולציה שתפקח ותגביל את הריכוזיות שהורסת את המשק הישראלי. כך מוצא את עצמו מעמד הביניים בחג הפסח הזה לבד אל מול כל המפלצות שעושקות אותו, ולכן אזרחים רבים לא ירגישו השנה את חג “החירות” היהודי.

רומסים את חסרי הישע
הממשלה גם לא מרחמת על חסרי הישע, והפסח הזה מצבם של האוכלוסיות המוחלשות בחברה הוא גרוע מתמיד. מדיניות ההפרטה של נתניהו דרדרה את הגמלאים לעוני, כאשר נתניהו הפריט את הפנסיות וגרם לכך שעשרות אלפי גמלאים מקבלים פנסיה שבקושי מספיקה להם לקניית תרופות. אותה מדיניות הפרטה פגעה גם בפגועי הנפש שהופרטו והופקרו על ידי המדינה, כאשר בעלי ההון אינם מרחמים עליהם ומנצלים את חולשתם כדי להגדיל את הונם. אפילו את ניצולי השואה המדינה הפקירה והיום על פי דיווחים של מרכזי הסיוע אלפי ניצולי שואה יחגגו את החג לבדם, כשאין להם אפילו את הצרכים המינימליים כדי לחיות, שלא נדבר על לחגוג את החג בכבוד. ראש הממשלה לא חושב על האזרחים האלה ובעוד הוא ומשפחתו יחגגו את החירות שלהם, יישארו עשרות אלפי נזקקים בשעבוד שכפתה עליהם ממשלת נתניהו.

נתניהו המדיניות שלך כשלה ושיעבדה את כולנו, איך אתה ישן בלילה?

תאריך פרסום:03/04/2012