בחירות לתפקיד יו”ר תא החברות (תא נשים) במפלגת העבודה 15/11/2011


חברות יקרות,


לתשומת ליבכן, בקרוב תתקיימנה בחירות לתפקיד יו”ר תא החברות (תא הנשים) במפלגה.

הבחירות תתקיימנה ביום ג’ 15/11/11 בין השעות 10:00- 20:00 ותערכנה באתר הצבעה אחד – סניף המפלגה ברח’ ברודצקי 15 ברמת אביב, ת”א.
רצ”ב:

  1. תקנון בחירות
  2. נספח לתקנון בחירות (מועדים ותקנות)
  3. רשימת המועמדות
  4. הודעה לבוחרת

למתמודדות ולמצביעות, נא לפעול ע”פ הנהלים המפורסמים להלן.

שיהיה לכולכן בהצלחה רבה!!

 
שלכן בברכת חברים,
חיליק בר   נורית צור

מזכ”ל המפלגה יו”ר ועדת הבחירות  

 

תאריך פרסום:09/10/2011