לצפייה – פרוטוקול ועדת חוקה מיום 22 אפריל 2018

לצפייה- תקנון הבחירות לועידה העשירית

לצפייה – נספחים לתקנון הבחירות לועידה העשירית

לצפייה – איוש חברי ההנהלה וחברי ועדת הבחירות לועידה העשירית

תאריך פרסום:23/04/2018