לצפייה באופן חישוב הבטחת הצירים/ות יש ללחוץ כאן

 

 

תאריך פרסום:30/05/2018